Sen Dili İle Konuşmanın Çocuk Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

 Sen-dilinde kullanılan “geri zekâlı”, “aptal”, “sersem”, “tembel”, “dağınık”, “pis pasaklı”, “şişko”, “çiroz” gibi lakaplar çocuklar tarafından ciddiye alınabilir. Çocuk bu lakapların kendisine uygun olduğu için söylendiğini düşünmeye ve bu lakaplara uygun davranışlar geliştirmeye başlar. Örneğin; zayıf not alan çocuğa “geri zekâlı, tembel” denmesi çocuğun zayıf notunu düzeltmek için çaba göstermemesine neden olabilir. Çünkü bu tür sözlerle küçümsenen, aşağılanan çocuğa önemsiz, değersiz olduğu Vurgulanmıştır. Çocuk sevilmediğini, kabul edilmediğini, bilgisiz, beceriksiz olduğunu düşünmeye başlar. Çocukta düşük bir benlik saygısının oluşmasına neden olur.sen dili ile konuşma, sen dilinin çocuklar üzerindeki etkileri, sen dilinin etkileri
Sen dili ile gönderilen “Ne lâf anlamaz çocuksun”, “Yaramazlık Yapıyorsun”, “Başımın belâsısın”, “Kabasın”, “Şımarığın birisin”, “Sen adamı çıldırtırsın”, “Aptal”, “Geri zekâlı” gibi kızgınlık ifadeleri çocuğun davranışına değil, kişiliğine yönelik açık saldırı niteliğindedir. Kızgınlığın davranışa değil, kişiliğe yönelik olması çocuğu sarsar, üzer, gücendirir, kızdırır. Onuru kırıldığı için direnmesine ve karşılık vermesine yol açar. Çünkü bu tür ifadeler çocuğa “Seni kabul etmiyorum”, “Seni önemsemiyorum”, “Sen iyi değilsin”, “Sen değersizsin” gibi mesajlar iletir. Zamanla çocuk bu tür mesajlarla karşı karşıya kalmamak için anne-babası ile iletişimini keser ve içine kapanır. Gençlerin ise içe kapanmalarına neden olabileceği gibi ev dışına yönelmelerine de neden olabilir.

Anne-babası tarafından suçlayıcı ve yargılayıcı sen mesajları alan çocuk, zamanla kendisini savunmaya ve anne-babasını yargılayarak, karşılık vermeye başlar. Anne-babasından sürekli sen-mesajı alan çocuk, onları örnek alır. Böylece o da duygularını, düşüncelerini sen-mesajı ile göndermeye başlar. Örneğin; çocukta annesine “Sen de zaman zaman hata yapıyorsun”, “Sen de yapma”, “Sen zaten her zaman yorgunsun” “Çok dırdırcısın”, “Sen çok mu iyi bir annesin?” gibi mesajlar gönderir. Bu tür mesajlar, anne-babanın, kızgınlığının daha çok artmasına neden olur. Anne-babanın, çocuğa daha çok ceza vermesine ya da baskı yapmasına yol açar. Ceza ve suçlamalar ise çocukta ve gençte otoriteye baş kaldırma ve isyan duygularını artırır. Bunun sonucunda özellikle gençler, yetişkinler tarafından asilikle suçlanır. Oysa gençlerin asi davranışlarının altında yatan temel nedenlerden biri anne-babaların, çocukluktan başlayarak iletişimlerinde kullandıkları ifade hatalarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir