Reflü ile Gastrit Hastalığı Aynı Şey Mi?

      Yorum yok Reflü ile Gastrit Hastalığı Aynı Şey Mi?

Reflü ve gastrit arasındaki fark nedir?

Hastalarımızla konuşurken dikkat ettiğimiz önemli konulardan biri de budur. Sindirim sistemi ile ilgili şikayetleri nedeniyle klinikte gördüğümüz hastaların önemli bir kısmı “reflü” ne olduğunu bilmiyor ya da kafasındaki “reflü” tanımı doğru tanımla bağlantılı değil. Bazı insanlar reflü ile gastriti karıştırır, bazıları ülser belirti ve semptomlarının tamamen reflüye ait olduğunu düşünür. Bazılarının genel reflü semptomları varken, reflü ile ilgili olduklarını düşünmezler. Aslında yanılmadılar da. Çünkü doğru bir şekilde “gastroözofageal reflü hastalığı” denildiğinde “reflü” aslında “bin bir yüz” dür!reflü nedir, gastrit nedir, gastrit belirtileriKısaca anlatmak mümkün görünse de gündelik hayata yansıyan belirti ve bulgular o kadar farklılıklar gösterir ki, ne tür bir hastalık olduğunu bir veya birkaç cümle ile anlatmak kolay değildir.

Reflü kelimesi hem telaffuz hem de kullanım açısından Fransızcadan geldi. Kelime Latince “akı = akmak” kelimesinden gelir ve “geri akmak, geri dönmek” anlamına gelir. Tıpta kullanımı mide suyunun yemek borusuna dönüş hikayesiyle sınırlı değildir. Reflü, vücuttaki tüm sıvıların doğal akış yönüne karşı akışını tanımlar (örneğin idrarın mesaneden idrar yoluna geri dönmesine vezikoüreteral reflü denir).

Konumuz Gastroözofageal Reflü Hastalığıdır.

“Gastroözofageal reflü” bir hastalık değil, normal bir fizyolojik durumdur ve her gün büyük miktarlarda ortaya çıkar. Bu olay, özellikle ağır bir yemekten sonra herkes tarafından hissedilebilir ve mukoza zarında herhangi bir belirti (semptom) veya hasara neden olmaz.

“Gastroözofageal reflü hastalığı”, sıklıkla meydana gelen anormal büyüklükteki gastroözofageal reflü karşısında normal antireflü bariyerinin başarısızlığından kaynaklanan klinik tabloya verilen addır.

Bunu çok sayıda bilim insanını bir araya getiren Montreal Konsensüs Toplantısı’nda genel kabul gören tanımla ifade edecek olursak, “gastroözofageal reflü semptomlara ve / veya komplikasyonlara neden olduğunda buna gastroözofageal reflü hastalığı denir.

Tipik olarak, hastalığın klasik semptomları, yemek borusunun mideden tekrar yemek borusuna akan aside maruz kalmasından kaynaklanır.

Göğüste yanma hissi, ağızda ağrılı asidik mide sıvısı ve göğüs ağrısı gibi tipik semptomlara yemek borusunda çeşitli değişikliklerin (yemek borusunda erozyon ve ülserler, darlıklar, Barrett özofagusu vb.) Tespiti eklendiğinde, tanı “klasik gastroözofageal reflü hastalığı” dır.

Yaşam konforunu bozan belirti ve semptomların varlığı, göğüste yanma ve asit reflü semptomları ile birlikte “hastalığı” tanımlar.

Gastrit, mide zarının iltihabı olarak tanımlanabilecek ve Helicobacter pylori bakterisinin neden olduğu bir dizi hastalığa verilen isimdir. Çeşitli kimyasal nedenlerle (asidik, safra vb.); veya ilaçlar (aspirin, romatizmal ilaçlar vb.) ve toksik maddeler.

Çok farklı iki durumdur, ancak benzer belirti ve semptomlara neden olurlar ve nadiren tedavi edilebilirler.

Ancak bu iki hastalığın tanımları sadece hastalarımızda değil doktorlar arasında da gördüğümüz yaygın hatalar arasındadır. İki hastalığın isimleri sıklıkla ve yanlış olarak eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir