Omurga Tümörü Tanısı Nasıl Koyulur?

      Yorum yok Omurga Tümörü Tanısı Nasıl Koyulur?

Omurga tümörleri için doktor hastanın öyküsünü alır ve fizik muayene yapar. Bir doktor bir omurilik tümöründen şüphelenirse, hastadan CT (bilgisayarlı tomografi), MRI (manyetik rezonans görüntüleme), sintigrafi veya PET / CT taramaları isteyebilir.

Hastanın tümörü varsa, tümörün yerini ve tipini belirlemek için lokal anestezi altında biyopsi yapılabilir.omurga tümörü nedir, omurga tümörü tanısı, omurga tümörü ne demekOmurga tümörlerinde cerrahi tedavi seçenekleri nelerdir?

Omurga tümörlerinin cerrahi tedavisi, tümörün kısmen veya tamamen çıkarılmasıdır. Bu konudaki kararı cerrah vermelidir. Cerrahın karar verirken dikkate alacağı kriterler; tümör tipi, yayılma, malignite, kemoradyoterapiye duyarlılık, nörolojik risk oranı ve yaşam beklentisi gibi kriterler. Bu kriterler değerlendirilerek hastaya risk-yarar oranları ve diğer olası tedavi seçenekleri sunulacaktır.

Omurgayı metal implantlar (aletler) ile sabitlemek, tümörün kendisinin neden olduğu hasarı veya omurgada yapılan ameliyatı ve bunun sonucunda ortaya çıkan anormal hareketliliği değerlendirmek gerekebilir. Bu girişimler önden veya arkadan ve bazen her iki taraftan yapılabilir.

Bazı iyi huylu tümörlerde, tümörün sadece bir kısmı kazınır ve kalan boşluk kemik veya kemik çimentosu ile doldurulur.

Malign tümörlerde tümör dokusu geniş ölçüde çıkarılır ve omurgaya metal bir sabitleme-enstrümantasyon uygulanır. Ek olarak, omurganın ön kısmına, tümörle birlikte çıkarılan kemik dolgulu metal bir çerçeve yerleştirilir. Metastatik tümörlerde, tümör taşıyan omur kemik çimentosu ile doldurulabilir veya çıkarılabilir ve enstrümantal kafes işlemi yapılabilir.

Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi 3 ila 10 gün arasında sürebilir ve belli bir süre boyunca fizik tedavi ve rehabilitasyon gerekebilir. Hastanede kalış süresi fizik tedavi ihtiyacına, süresine ve evde yapılıp yapılamayacağına göre değişebilir. Bazı tümörler ameliyattan sonra kemoterapi veya radyasyon tedavisi gerektirebilir. Bu tedavilerin kullanımı genel iyileşme süresini de etkileyebilir.

Toplam iyileşme süresi, operasyonun karmaşıklığına bağlı olarak 3 ay ile 1 yıl arasında değişebilir.

Omurga tümörlerinin ameliyatsız tedavileri nelerdir?

Omurga tümörleri için cerrahi olmayan tedaviler arasında gözlem, kemoterapi ve radyasyon tedavisi bulunur. Şiddetli semptomlara neden olmayan ve agresif bir şekilde yayılmayan iyi huylu tümörler sık ​​görüntüleme (genellikle MRG) ile izlenebilir. Ek olarak, omurganın malign primer tümörleri veya metastazları kemoterapi veya radyasyon tedavisine duyarlı olabilir. Bu tümör tipi için kemoterapi veya radyasyon tedavisi ilk tedaviler olabilir.

Omurga tümörlerinde cerrahi müdahale ne zaman gereklidir?

Omurga tümörleri Omurganın birincil kanserleri genellikle bulunur bulunmaz ameliyatla tedavi edilir. Amaç, kanser hücrelerini mümkün olan en kısa sürede ortamdan uzaklaştırmaktır.

Primer malign veya metastatik tümörler, kısa sürede ilerleyici nörolojik kayıplara veya dışkı ve idrar kontrolünün kaybına neden olursa cerrahi gerekebilir.

Bir tümörün neden olduğu anormal omurga hareketleri olan hastalar ameliyat gerektirebilir.

Ameliyatın gerekli olabileceği bir diğer durum, tümörün kemoterapi veya radyasyon tedavisine yanıt vermemesi ve bu tedavilere yanıt vermemesidir.

Omurga tümörlerinin cerrahi tedavisi, tümörün kısmen veya tamamen çıkarılmasıdır. Buna cerrahınız karar vermelidir. Cerrahınızın karar verirken dikkate alacağı kriterler; tümör tipi, yayılımı, malignite, kemoradyoterapiye duyarlılık, nörolojik risk oranı ve yaşam beklentisi gibi kriterler. Bu kriterler değerlendirilecek ve size risk-yarar oranları ve diğer tedavi seçenekleri sunulacaktır.

Omurganın metal implantlar (aletler) ile sabitlenmesi, tümörün kendisinin veya omurgada yapılan ameliyatın neden olduğu hasarı ve bunun sonucunda ortaya çıkan anormal hareketliliği değerlendirmek gerekebilir. Bu girişimler önden veya arkadan bazen de her iki taraftan da yapılabilir. Bazı iyi huylu tümörlerde, tümörün sadece bir kısmı kazınır ve kalan boşluk kemik veya çimento ile doldurulur. (rakam-3) Malign tümörlerde tümör dokusu geniş ölçüde çıkarılır ve omurgaya metal bir sabitleme-enstrümantasyon uygulanır. Ayrıca, ön saatte

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir