Aile İçinde Çocuklara Neler Öğretilebilir?

      Yorum yok Aile İçinde Çocuklara Neler Öğretilebilir?

Okul öncesi çocuk eğitimi

Eğitim, insanın dünyaya merhaba dediği andan itibaren başlar. Henüz erken bebeklik döneminde uyku eğitimi, biraz büyüdüğünde yemek eğitimi, daha ileriki yaşlarda ilişki eğitimi gibi birçok şeyi çocuk henüz okula başlamadan öğrenir. Dolayısıyla okul öncesi eğitimde anne babaların payı büyüktür. Kişilik gelişimi ile zeka gelişiminin erken çocukluk döneminde geliştiği de göz önünde bulundurulduğunda, okul öncesi eğitimin, ne denli önemli olduğu anlaşılmaktadır. Çocuğa verilecek ya da empoze edilecek her bilgi, onun henüz toy olan kişiliğinde yer bulacak ve tüm bu olgular onun kişiliğini oluşturacaktır.aile içi eğitim, çocuklara eğitim verme, aile içinde çocuk eğitimi

Aile içi iletişimin önemi

Çocuğun okula başladıktan sonra bile en fazla vakit geçirdiği yer olan ailesi, aslında annesi ve babasından örnek aldığı ve örneklerle davranışlarını biçimlendirdiği yerdir. Dolayısıyla anne babanın doğru davranışlarda bulunması, çocuğun doğru yetişmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda çocuğun anne ve babası ile iletişim kurabilmesi ve kendini ifade edebilmesi için önemlidir. Duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilen çocuklar, aileden aldıkları bu rahatlık ve özgüven sayesinde, ileriki yaşlarında da özgüven sorunu yaşamayacak, kendini en iyi şekilde ifade edebilecektir. Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen çocuklar ise, kendilerini daha iyi tanıyarak doğru davranış biçimlerini seçmekte zorlanmayacaktır

Okul dönemi ve sonrası

Okula başlamasıyla birlikte dış dünyaya olan ilk penceresi açılan çocuklar  aileden öğrendiklerini pratik olarak yaşamaya,üzerine yeni şeyler koymaya ve bazen yanlışlar yapmaya başlar. Ancak ailenin görevleri çocuğun okula başlamasıyla azalmaz. Çocuğun dışarıdaki davranış ve tutumlarının kontrolü  dış dünya ile iletişimi, başka insanlarla olan ilişkiler de, aile tarafından sorgulanması gereken durumlar olarak çıkar ortaya. Her ne kadar sosyalleşmeyi okuldan öğrense de, aile içinde çocuğun öğrenmesi gereken pek çok şey vardır. Dürüstlük, cömertlik, yardımseverlik, kibarlık gibi daha pek çok erdem, aile tarafından çocukları öğretilir. Bu erdemlerin çocukta gelişip gelişmediği, eksik taraflarının yine aile tarafından kontrol edilip düzeltilmesi gerekir. Kısaca ister okul öncesi, isterse okul döneminde olsun, çocuğun öncelikle aile içinde öğrenerek dış dünyaya açılmasıyla da geliştirdiği birçok davranış biçimi vardır. Bu nedenle, çocuğun aile içindeki pozisyonu, anne babanın tutumu, gelecek nesillerin şekillenmesi açısından son derece önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir